วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปฏิหารย์และพระกรุณาจากพระแม่กวนอิม

ปฏิหารย์และพระกรุณาจากพระแม่กวนอิม
คนจำนวนมากรู้จักพระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใด เป็นชนชาติใด น้อยมากที่จะไม่รู้จัก และก็มีคนจำนวนมากหลายๆประเทศ ที่ได้รับการช่วยเหลือและได้รับพระกรุณาจากท่านเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้รับประสพการณ์ ในอิทธิ ปาฎิหารย์นั้นๆ ก็ไม่มีใครสามารถปฎิเสธได้ เพราะ พระแม่กวนอิมท่านมาโปรดอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา ขอเพียงท่านศรัทธาอย่างที่สุด ไม่มีข้อติดสงสัย และท่านพร้อมที่จะละเว้นความชั่ว หมั่นสร้างความดีให้ยิ่งๆขึ้น สวดมนต์ภาวนาเอ่ยพระนามของท่าน โอม มณี เปมา ฮูง หรือ นำโม กวน ซือ อิม ผ่อ สัก อย่างจริงจัง ความทุกข์ทั้งหลายของท่านจะได้รับการปลดปล่อย และถ้ามีเวรกรรมใดๆ ก็จะทุเลาลง หรือ กลายเป็นอโหสิ บางท่านมีความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ยากที่จะเชื่อ หรือเกินคำบรรยาย แต่นั่นบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็ตระหนักและทราบว่า นั่นเป็นพระมหากรุณาจากพระแม่กวนอิมอย่างแน่นอน เพราะเวลาที่พระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าท่านช่วยใคร ท่านแสดงออกตรงไปตรงมาเด่นชัดหยั่งให้รู้ถึงจุดกลางใจของผู้รับน้ำพระทัยและได้รับการช่วยเหลือจากท่านเสมอ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้ (ตั้งแต่อดีตมาโดยตลอด) มีคน หันมาปฎิบัติตามคำสั่งสอนของท่านมากขึ้นตลอดเวลา เช่น เทศกาลกินเจ หรือบางท่านก็ละเว้นเนื้อสัตว์ ตลอดชีวิต บางท่านเฉพาะมื้อเช้าของทุกวัน บางท่านเฉพาะวันพระ (ไทย – จีน) บางท่านนับเอาวันที่ตัวเกิดในสัปดาห์นั้น เช่น จันทร์ อังคาร –อาทิตย์ เป็นต้น เมื่อสอบถามแล้วได้รับคำตอบว่า ศรัทธาในเจ้าแม่กวนอิม บ้างก็ว่าได้ทำบุญ โดยการไม่เบียดเบียนเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย บางท่านบอกสุขภาพดีขี้นหลังจากงดเว้นเนื้อสัตว์เสียบ้าง บางท่านบอกใจเย็นขึ้น และหลายท่านบอกว่า ชีวิตพลิกผันดีขึ้นอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ มหัสจรรย์ใจเหลือประมาณ เช่น บางคนเป็นโรคร้ายก็หายจากความทุกข์ทรมานจากโรคนั้นอย่างไม่น่าเชื่อ การงาน การค้าดีขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน บางท่านครอบครัวแตกแยกก็กลับมาดีกัน (ถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงและยังมีบุญสัมพันธ์ต่อกันอยู่) ศัตรูกลับกลายเป็นมิตร คลาดแคล้วตจากอันตรายอย่างปาฏิหารย์ และที่สังเกตเห็นชัดก็คือเมื่อทำเป็นประจำ บุคคลเหล่านี้ มีผิวพรรณ หน้าตา ราศี วรรณะ โหงวเฮ้ง ดีขึ้นด้วยอย่างแปลกประหลาด เดี๋ยวจะเล่าประสพการณ์ของคนที่ได้รับการช่วยเหลือจากพระแม่กวนอิมให้ฟังเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ศึกษาและอาจก่อให้เกิดปัญญา อีกทั้งได้รับ กระแสธรรม-กระแสบุญ ร่วมกันสืบไป ขอให้เราและท่านได้เจริญในธรรมด้วยกันและได้รับความเมตตา – กรุณา จากพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเจ้าทุกท่านเทอญ.

เกษแก้ว ศรัทธาโพธิธรรม

ไม่มีความคิดเห็น: